Nov bilten – Pot do e-kompetentnosti

Zadnje čase je veliko slišati o e-kompetencah, doseganju e-kompetentnosti…

"Pot do e-kompetentnosti za učitelje, vzgojitelje, ravnatelje in koordinatorje IKT oziroma računalnikarje je postavljena, zato je prav, da si jo natančneje pogledamo," je uvodoma zapisano v novem biltenu, v katerem avtorji želijo:

  • pojasniti, zakaj je pot tako postavljena,
  • opisati, kako so jo postavili, in
  • opredeliti, kaj pomeni preverjanje zmožnosti na seminarjih.

S posameznimi primeri načrta poti želijo prikazati, kakšna je videti ta pot. Izobraževanje je umeščeno kot eden pomembnejših delov na poti k velikemu cilju, to je e-kompetentni šoli, zato je opisu poti do e-kompetentnosti dodana še novost, e-izkaznica.

Bilten je med