Poročilo o sodelovanju vsebinskega področja mape dijakov pri projektu Munus 2 s projektom e-šolstvo

Tesnejše sodelovanje s projektom e-šolstvo se je začelo v letu 2010, ko smo se začeli dogovarjati za pripravo spletne mape učnih dosežkov.

Osnova za pripravo naše spletne mape učnih dosežkov je bil e-listovnik, ki je dostopen na spletni strani www.sio.si. Obstoječi e-listovnik smo vsebinsko dopolnili in  nadgradili. Pri tem smo tesno sodelovali z g. Gregorjem Anželjem. Dodali smo področje, ki pomaga dijaku pri spoznavanju samega sebe (področje interesov, ciljev, spretnosti, veščin, odgovornosti, učenja). V sodelovanju s podjetjem Kadis smo priredili vprašalnike za ugotavljanje kompetenc (medosebna kompetenca, organizacijska kompetenca, kompetenca prilagodljivosti, kompetenca reševanja problemov, kompetenca vodenja, kompetenca zanesljivosti in natančnosti), za katere so delodajalci menili, da so za trg dela izjemnega pomena. Iz rezultata je razvidna stopnja razvitosti posamezne kompetence, dodani pa so tudi predlogi, kako posamezno kompetenco še izboljšati.

V marcu in aprilu 2012 bomo vsem 82 šolam, ki so vključene v projekt Munus 2 kot partnerske šole, omogočili svetovanje za uporabo spletne mape učnih dosežkov. Svetovanje izvajajo sodelavci e-šolstva in članice naše delovne skupine Mape dijakov. Svetovanje zajema seznanitev z namenom, vsebino in načinom vodenja spletne mape.

24. marca 2012 smo primer dobre prakse predstavili na mednarodni konferenci SIRikt 2012 v dveh delavnicah. Odzivi na delavnico so bili pozitivni.

Povezave:

  • http://www.sio.si/no_cache/sio/novice/novica/article/1698.html
  • http://www.sio.si/sio/podpora/arhiv_novic/novica/article/1193.html
  • http://www.sio.si/sio/izobrazevanje/novice_izobrazevanje/novica/article/928.html