Fleksibilni predmetnik in aktualni izzivi osnovne šole

Strokovni posvet Fleksibilni predmetnik in aktualni izzivi osnovne šole, je  bil že tretji po vrsti. Potekal  v sklopu projekta
Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti  in dostopa do znanja, ki ga izvaja Zavod RS za šolstvo, v okviru Evropskih socialnih skladov in ob podpori Ministrstva za šolstvo in šport. In povsod je prisoten vsaj kanček IKT.