Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja

V zdravilišču Radenci bo 21. in 22. aprila 2. usposabljanje za realizacijo ciljev projekta Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja, namenjeno članom šolskih projektnih timov in sodelavcem projekta.

Usposabljanje bo potekalo plenarno in v številnih delavnicah, vpleten pa bo tudi vpliv modernih tehnologij.

Na usposabljanje in posamezne delavnice se lahko od 16. do 19. aprila 2012 prijavite na spletni strani, kjer najdete tudi vabilo in opis delavnic: