Svetovanje za pomočnike ravnateljev

Kot primer dobre prakse in sodelovanja med E-šolstvom in ZRSŠ OE Novo mesto je gotovo svetovanje za pomočnike ravnateljev (regije JV SLO).

Za temo so izbrali spletno anketiranje, devetnajstim udeležencem je uvodoma predstojnica OE Novo mesto predstavila anketo o zadovoljstvu z delom ZRSŠ, nato pa so s spletnimi orodji izdelovali ankete, v kar jih je popeljal Krešimir Tomas.

Fotografije: Krešimir Tomas