Uspešno sodelovanje tehnične podpore projekta e-šolstvo v učnem procesu

V četrtek, 12. 4. 2012, je bilo uspešno izvedeno svetovanje, pri  katerem so sodelovali svetovalci za tehnično podporo v projektu e-šolstvo in dijaki Elektro šole Tehniškega šolskega centra iz Nove Gorice.

Gimnazija Nova Gorica je poslala prošnjo za pregled omrežja in pomoč pri povezavi v omrežje Arnes, v njihovi podružnici v Trenti. Ob pogovoru smo prišli na idejo, da bi pregled in dodelavo omrežja izvedli skupaj z dijaki poklicne Elektro šole Tehniškega šolskega centra iz Nove Gorice. Sledil je pogovor z učitelji, ki poučujejo strokovne module, ki so povezani s kompetencami poznavanja in vzpostavljanja podatkovnih omrežij. Opredelili smo termin izvedbe, ki se je skladal s teoretičnimi spoznavanjem vsebine.

Potek izvedbe

Po temeljitem ogledu objekta so dijaki ugotovili, da je potrebna  vzpostavitev nove podatkovne infrastrukture. Izdelali so plan tras in mikrolokacij dostopkovnih točk. Po potrditvi svetovalca so instalacije tudi izvedli.

Pregled opravljenega dela je pokazal visoko usposobljenost dijakov za delo. Najbolj pohvalno je, da so upoštevali integrirane ključne kompetence, predvsem skrb za dober zgled, red na delovnem mestu in varnost. Tudi skrb za čim nižje stroške (podjetnost) jim ni bila tuja.

Na koncu so dijaki izvedli še predpisana testiranje in izkazali svoje kompetence na področju IKT.

Vzporedno s tem se je izvajal še postopek priključevanja na omrežje Arnes. Potrebno je omeniti, da smo uspešno vzpostavili tudi povezavo do DHCP strežnika v Kampusu Nova Gorica. Na ta način smo se izognili visokim stroškom vzpostavitve lokalnega strežnika. Za kar gre predvsem zahvala Arnesovim tehnikom in tehnični pomoči na TŠC NG.

S celotno akcijo je objekt v Trenti pridobil novo vrednost, saj bodo lahko  uporabniki, tako učitelji kot dijaki, med izvajanjem učnih aktivnosti nemoteno dostopali do spleta.