Ko tudi vzgojitelji sedejo v šolske klopi

Od 11. – 16. marca 2012 je v okviru programa Vseživljenjsko učenje potekal študijski obisk v Veliki Britaniji, ki sta ga podprla Evropska komisija (CEDEFOP) in Nacionalna agencija (CMEPIUS). Študijskega obiska se je udeležila vzgojiteljica Mateja Tomšić.

V obmorskem mestecu Falmouth v Cornwallu se je zbralo 16 udeležencev. Pot do želenega cilja je bila dolga, a zanimiva (iz Londona 8 ur vožnje z avtobusom).

Tema izobraževanja, ki jo je pripravil center Cornwall Learning, je bila Developing Digital Competence through Innovative Approaches. Tematika o uporabi in razvoju sodobnih tehnologij znotraj vzgojno-pedagoškega procesa je bila zanimiva in bi jo lahko označili kot kamenček v mozaiku digitalne »zgodbe«. Marsikaj se bo dalo koristno uporabiti tudi v dijaškem domu in pri vzgoji mladine.

Številne druge podrobnosti: