Natečaj »Generacija 1992« – tudi video, fotografija in aplikacija za pametni telefon

Ustvarjalni natečaj Generacija 1992 Evropske komisije (Generalni direktorat MARKT) vabi mlade evropske državljane, rojene med 1. januarjem in 31. decembrom 1992, da ustvarjalno spregovorijo o svojem razumevanju Enotnega evropskega trga, o svojih mnenjih in pričakovanjih za prihodnost ter da povejo svoje zgodbe in izkušnje v zvezi z Enotnim evropskim trgom.


Udeležba

Vsi mladi državljani EU, rojeni med 1. januarjem in 31. decembrom 1992 imajo pravico udeležbe na tem natečaju. Da bi udeleženci izdelali svoj ustvarjalni prispevek ni treba, da so strokovnjaki ali umetniki. Dobrodošlica velja za vse zgodbe in mnenja! Udeleženci morajo za svoj prispevek izbrati temo in ustvarjalno obliko. Vsak udeleženec lahko prijavi največ dva prispevka, ki morata biti v dveh različnih ustvarjalnih oblikah. Prispevke lahko prijavijo tudi skupine ljudi. Skladno s pravili, določenimi v gornji sekciji 2 o Udeležbi morajo imenovati vodjo skupine in v primeru, da so nagrajeni, bo vodja tisti član skupine, ki bo prejel nagrado.   


Teme in ustvarjalne oblike

Udeleženci bodo morali za svoj prispevek izbrati temo in ustvarjalno obliko. Udeleženci lahko izbirajo iz naslednjih tematskih kategorij:

  • Izobraževanje in državljanstvo
  • Zaposlovanje in podjetništvo
  • Kultura in prosti čas
  • Potrošniki in okolje

Za vsako od tematskih kategorij lahko udeleženci uporabijo eno od naslednjih petih ustvarjalnih oblik:

  • Članek (besedilo)
  • Video
  • Fotografija
  • Strip
  • Aplikacija za pametni telefon

Vir in več informacij: