Učitelji Osnovne šole Istrskega odreda Gračišče so obiskali SIRIkt 2012

Mednarodne konference SIRIkt  2012 se je udeležilo veliko učiteljev. Glavna cilja njihovega obiska sta bila strokovno izpopolnjevanje na področju IKT in primeri dobrih praks, ki so jih prikazali učitelji najrazličnejših šol. Prikazana tematika je vzpodbudila marsikaterega  učitelja k razmišljanju o uporabi  IKT pri izvedbi pouka in možnostih, ki ji le ta nudi.

Med udeleženci je bila tudi ravnateljica Osnovne šole Istrskega odreda Gračišče, Vanja  Košpenda, ki nam je zaupala, da je na konferenco pripeljala vse učitelje svoje šole. Namen njihovega obiska je bil izboljšati uporabo IKT na šoli, predvsem pa, da učitelji spoznajo delo drugih učiteljev skozi primere dobrih praks.  

Ob tem je navedla:

» Učitelji Osnovne šole Istrskega odreda Gračišče smo se 22. 3. 2012 udeležili mednarodne konference SIRikt v Kranjski Gori. To je eden izmed naših korakov  »Na poti k e-kompetentni šoli«.  Dan smo namenili skupnemu strokovnemu izobraževanju.

Zavedamo se, da izboljšanje gmotnih razmer in uporaba IKT pri pouku lahko pripomoreta k boljšemu delu, če je uporaba sodobnih digitalnih orodij smiselna. Če želimo z uporabo različnih orodij in virov izboljšati prakso poučevanja, posodobiti pouk in ga naravnati na učence, se moramo le-tega tudi naučiti.  Vse se začne pri učitelju in spreminjanju njegovih miselnih vzorcev. Potrebno je prerasti stara prepričanja in sprejemati nova ter obenem premagati strah, da bi z uvajanjem sprememb pri poučevanju izgubili nadzor in varnost.

Primeri dobre prakse, kjer se učitelji prek izmenjave idej in izkušenj učijo drug od drugega, je zagotovo eden izmed receptov za uspešno uvajanje  sprememb v šolo. Konferenca SIRikt to ponuja in upam, da bo letošnja izkušnja naše učitelje še dodatno spodbudila k vključevanju in smiselni uporabi IKT-ja pri pouku. 

Podpora učiteljem je zagotovljena, potrebni sta le še volja in želja po spremembah.«