Organizatorji s konferenco SIRikt 2012 zadovoljni. Kakšni so prihodnji načrti?

Na konferenci so predstavili začrtano pot do e-kompetentnosti. Učitelji, ravnatelji in računalnikarji bodo svojih šest temeljnih e-kompetenc po novem beležili v e-izkaznice. Preverili smo, kakšni so nadaljnji načrti pri projektu E-šolstvo.