Digitalni dokazi: kazensko pravni, kriminalistični in informacijsko-varnostni vidiki. Posvet na Fakulteti za varnostne vede

Na posvetu, ki je 18.4.2012 potekal na Fakulteti za varnostne vede, so strokovnjaki s področja prava, forenzike, policijskih pooblastil, informacijskih tehnologij in sodnega izvedenstva razglabljali o digitalnih dokazih in problematikah, ki se pojavljajo pri preiskovanju visoko-tehnoloških kaznivih dejanj.

Prisotne sta nagovorila dr. Anton Dvoršek s Fakultete za varnostne vede, z mislijo da »če se težave pojavljajo že s klasičnimi dokazi, to velja še toliko bolj za digitalne«, ter prof. dr. Bojan Dobovšek, ki je bil kritičen do slabitve javnih institucij, kar po njegovem mnenju vodi v povečanje (predvsem sodobnega; tehnološkega) kriminala.

Del posveta je bil posvečen tudi problematiki posnetkov spolnih zlorab otrok. Danijela Frangež (asistentka za kriminalistiko na FVV) je predstavila dileme pri preiskovanju posnetkov spolne zlorabe otrok na spletu. Že na začetku je poudarila, da izraz »otroška pornografija« ni primeren za označevanje tovrstnih kaznivih dejanj, saj beseda pornografija namiguje na družbeno sprejemljiv akt, kar pa spolna zloraba otrok ni.

Značilen problem pri preiskovanju spolne zlorabe otrok s pomočjo spleta je določljivost starostne meje. Lestvice (npr. Tannerjeva lestvica), po katerih so vizualno ocenjevali starost otrok, niso več zadostne in zanesljive, po drugi strani pa je vizualna ocena starosti nujna, kjer druge informacije niso na voljo. To še posebej velja za primere, pri katerih preiskovalci odkrijejo veliko količino posnetkov spolne zlorabe neznanih otrok na elektronskem mediju.

Naraščajoč problem predstavljajo tudi tako imenovani »psevdo-materiali« spolne zlorabe, kot so fotografske manipulacije otrok v spolnih aktih. Ti so v slovenski zakonodaji, v členu, ki obravnava spolno zlorabo otrok (176. člen KZ-1) določeni kot »realistične podobe«, vendar velja poudariti, da na tem ozkem področju v Sloveniji sodne prakse še ni.

Frangeževa je zaključila z mislijo, da nenehen razvoj informacijskih tehnologij predstavlja veliko oviro pri preiskovanju tovrstnih zločinov in, da je za uspešno reševanje primerov pomembno tudi mednarodno sodelovanje.

Vir: Spletno oko, 25.4.2012