Šah kot spodbujevalec znanstvenega mišljenja v šoli

Načrt znanosti in tehnologije v šoli, vpeljan v Franciji lansko leto, omogoča učiteljem, da razvijajo tradicionalne igre kot je šah, iger gradnikov,  ki omogočajo razvijanje motivacije, koncentracije učencev, spodbujajo njihov duh neodvisnosti in pobude ter graditve temeljev z drugačnimi pristopi. Ministrstvo je v nedavni okrožnici »Uvajanje šaha v šolo«,  zapisalo, da je v skladu s tem potrebno posebno mesto nameniti šahu. Poleg drugih razlogov tudi zato, ker mednarodne izkušnje o uvedbi šaha v šolah kažejo, da izkazujejo otroci, ki imajo za seboj primerne začetne izkušnje s šahom, višje dosežke kot tisti, ki ob ostalih enakih pogojih takšnih izkušenj nimajo.

Podobni so tudi cilji šahovske vzgoje v Sloveniji, ki v osnovni šoli poteka kot sinergija izbirnega predmeta in interesne dejavnosti.

V okviru projekta E-šolstvo pravkar poteka seminar Šah 1 z uporabo IKT, za učitelje predmeta, ki je koristen tudi mentorjem interesne dejavnosti. Cilj seminarja je usposabljanje učiteljev za takšno izvajanje pouka, ki spodbuja znanstveno mišljenje in druge odlike mišljenja ter miselnih navad. Kot vodilno razvija e-kompetenco iskanja, zbiranja, obdelovanja in kritične presoje podatkov in konceptov, pridobljenih s pomočjo računalniških šahovskih analizatorjev in iz splošne šahovske teorije, pri celostnem vrednotenju šahovske stvaritve. Pridobljene zmožnosti bodo učitelji potrebovali pri vodenju izkustvenega šahovskega učenja v krogih, ki poteka v okviru vaj pri izbirnem predmetu.

Viri: