Vseživljenjsko učenje, IKT in e-izkaznica

Informacijsko-komunikacijska tehnologija v šolskih klopeh postaja vse bolj prisotna. Strokovni delavci VIZ morajo zato slediti trendom tehnološkega razvoja in biti e-kompetentni. Svoje e-kompetence bodo po novem lahko beležili v e-izkaznice. Preverili smo, kaj o tem menijo strokovni delavci VIZ, kako učitelji vključujejo IKT v pouk in zakaj je pomembno vseživljenjsko učenje.