Evropska strategija za otrokom prijaznejši internet

Evropska komisija je pripravila strategijo ukrepov za:

 • spodbujanje evropskih podjetij pri razvoju kakovostnih spletnih vsebin za otroke,
 • oblikovanje varnega okolja za otroke na spletu,
 • ozaveščanje o morebitnih nevarnostih na spletu za otroke ter o načinih, kako se lahko zaščitijo sami, razvijejo kritično razmišljanje in digitalne kompetence;
 • boj proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok.


ZA KAJ GRE

 • Otroci dandanes začnejo uporabljati internet vedno bolj zgodaj (pogosto že pri sedmih letih), vendar le tretjina 9- do 12-letnikov meni, da je na spletu dovolj „dobrih vsebin“, ki so primerne njihovi starosti. Internet otrokom ponuja številne možnosti za igro, učenje in ustvarjalnost, vendar ta potencial ni v celoti izkoriščen, okrepiti je treba tudi zaupanje otrok in staršev.
 • Na internetu se pojavljajo nove storitve in vsebine, ki bodo morda vplivale na varnost otrok. S storitvami, kot je denimo geolociranje, je mogoče odkriti lokacijo otroka. Otroci vedno pogosteje tudi pošiljajo in sprejemajo slike s spolno nazorno vsebino po mobilnem telefonu. Poleg tega se na spletu še vedno lahko najdejo tudi vsebine, ki prikazujejo spolno zlorabo otrok.
 • Samo zaščita otrok na spletu ne zadostuje – treba je okrepiti digitalno pismenost mladih v Evropi in njihovih staršev, da se bodo znali zaščititi sami in prevzeti odgovornost zase na spletu. 
 • Različni nacionalni predpisi ovirajo trženje otrokom prijaznih vsebin po vsej Evropski uniji. Različnost predpisov tudi pomeni, da niso vsi otroci v EU enako zaščiteni in opolnomočeni na spletu.


PREDNOSTI PREDLOGA

Predlagani ukrepi bodo koristili:

otrokom:
 

 • boljša digitalna in medijska pismenost, boljše socialne spretnosti in ozavešč enost, kar jim bo koristilo tudi v prihodnosti na trgu dela,
 • več ustvarjalnih in izobraževalnih vsebin na spletu, ki bodo spodbujale njihovo domišljijo in jim pomagale pri učenju;


staršem in  otrokom:

 • več zaupanja v internet, zato bodo lažje izkoristili njegove prednosti,
 • varnejši načini deskanja po spletu, denimo učinkovitejša orodja za prijavo zlorab, varnostne nastavitve, prilagojene posamezni starosti, sistemi klasifikacije vsebin in orodja starševskega nadzora;


podjetjem:
evropski okvir za čezmejne ukrepe jim bo pomagal pri širitvi na druge trge in spodbujal inovativnost;

družbi:
boljši postopki odkrivanja, prijave in umika  vsebin o spolni zlorabi otrok na spletu. 

ZAKAJ UREJANJE NA RAVNI  EU

 • Otroci morajo imeti povsod v EU primerljivo stopnjo zaščite in storitev na spletu.
 • Podjetjem je treba pomagati pri razvoju inov ativnih storitev in aplikacij povsod po EU, ne glede na to, v kateri državi imajo sedež.

Ker besedilo ni v celoti prevedeno, je objavljen povzetek. Predlagamo, da redno spremljate spremembe, dopolnitve in aktivnosti na spletni strani:

Vir fotografije: Safe.si – Internet in vzgoja, 7.5.2012

Related Files