Živahno pri uri angleščine na TŠC Nova Gorica

V 1. letniku smer elektrotehnik na TŠC Nova Gorica sva skupaj s profesorico angleščine, Romi Češčut, pripravili blok uro angleščine na malo drugačen način.

Izbrali sva temo hrana, ki je bila trenutno aktualna v tem razredu. Razmislili sva o možni uporabi IKT orodji in programov, ki bi omogočali aktivno vlogo učencev pri učenju in izdelovanju izdelkov na izbrano temo. Pripravila sem spletno gradivo in navodila za delo, dodala ustrezne internetne članke in gradiva v angleškem jeziku, ki so dijakom služili za raziskovanje in iskanje ustreznih odgovorov in podlag za delo.

Dijaki, razdeljeni v tri skupine, so imeli različne naloge.

Ena skupina je delala s pametnimi telefoni in tablicami na temo hrana v prazgodovini. Uporabili smo zvočno QR kodo, ki so jo dijaki prebrali s QR čitalcem na telefonu ali tablici. Pravilnost slišane trditve pa so preverili v priloženem spletnem gradivu. Nato so sestavili pojasnilo in ga posneli kot video  posnetek. Povezavo do posnetka so objavili v spletni učilnici.

Druga skupina je delala na prenosnikih. Njihova tema je bila vegetarjanstvo. Iz spletnega gradiva so izbrali nekaj podatkov o vegetarjanstvu, zapisali svoj opis v angleščini in nato z Voki spletno aplikacijo kreirali govoreče avatarje, ki so spregovorili o tej temi. Uporabili so TTS tehnologijo in snemanje govora. Izdelane avatarje so vnesli v forum spletne učilnice.

Zadnja skupina, ki je delo organizirala v parih, pa je na temo prehranjevanja v restavraciji, najprej na spletu pregledala primere pogovorov v restavraciji, sestavila svoj pogovor med natakarjem in gostom, ga vadila in na koncu pogovor posnela in posnetek objavila v SU.

Na zaključku so vse skupine poročale o svojem delu v angleščini in prikazale izdelke.  Za nameček smo skupaj tudi preverili pridobljeno znanje s spletnim orodjem in z njim tudi preverili, kako so bili dijaki s to uro zadovoljni.

Glede na dejstvo, da so se dijaki prvič srečali s takim načinom dela, da nekatere naprave niso delale čisto po načrtu in je bilo treba iskati dodatne rešitve, lahko ocenjujemo, da je bila blok ura uspešna in so jo dijaki sprejeli kot zanimiv in uporaben izziv.

Gradivo je v celoti dostopno na spletni strani: