Digitalne informacije in kazensko pravosodje – na spletu

Spletni portal Online Criminal Justice Degree je del  raziskovalnega projekta, ki skuša zagotoviti celovito pogled na sistem kazenskega pravosodja. V projektu želijo s portalom doseči objektiven in verodostojen vir v spreminjajočem sodnim sistemu.

Portal s svojimi številnimi članki, video prispevki in drugimi vsebinami je v podporo tako študentom kot tudi pravnim strokovnjakom. Objave na portalu pa ničesar ne vsiljujejo, vedno je prostor za osebna stališča, mnenja in poglede.

Del portala, ki je lahko še posebej zanimiv za uporabnike informacijsko komunikacijske tehnologije pa je namenjen tudi obravnavi digitalnih informacij in kazenskega pravosodja. S številnimi objavami in povezavami dobimo vpogled v navade, težave in sodno prakso izven naših meja.

Povezava: