So šole opremljene za soočanje s spletno varnostjo v svojih izobraževalnih programih in širši skupnosti?

V prispevku proučujemo podatke, ki jih je dobavilo preko 1000 šol v Združenem kraljestvu o politikah in praksah, ki jih izvajajo na področju spletne varnosti. Primerjamo jih s podatki prejšnjega leta in na tej osnovi presojamo aktualno stanje praks po šolah v Združenem kraljestvu ter analiziramo njihov razvoj v obdobju 12 mesecev.

Iz analize je jasno razvidno, da pristopi, ki uporabljajo tehnološko posredovanje (se pravi filtriranje) ali razvoj politike v glavnem delujejo bolje kot tisti, ki zahtevajo dolgoročne investicije v sredstva (kot usposabljanje) ali vključitev cele šole (kot izobraževanje staršev ali razumevanje skupnosti). Spremljanje in poročanje tudi ne delujeta dobro. Zanimivo je opaziti, da celo pri skoraj dvakrat večjemu številu udeleženih ustanov, najmočnejši in najšibkejši pristopi k izvajanju ostajajo skozi 2010 in 2011 skoraj konstantni, z le majhnim izboljšanjem.

Analitično orodje, ki smo ga uporabili za zbiranje teh podatkov se sedaj uporablja v pilotnih projektih v ZDA in Avstraliji. Ko bo v teh deželah v polni uporabi, bomo prvič imeli na voljo podrobno analizo mednarodnega izvajanja. To bo zanimivo, saj bomo lahko spoznali na mednarodni ravni kako se šole spopadajo s spletno varnostjo in zagotavljajo zaščito za svoje učence, osebje in širšo skupnost.

Vir in dostop do premnosa celotnega dokumenta (ang.):