Intelovo izobraževanje učiteljev v Pragi

Od 21. do 25. maja 2012 smo se v Pragi srečali učitelji iz Slovenije, Češke, Slovaške, Romunije, Bolgarije, Hrvaške, Albanije in Španije.

Udeležili smo se izobraževanja za učitelje v okviru programa Intel® Teach, ki  ima že več kot 10-letno tradicijo v več kot 70-ih državah in je v tem času izobrazil več kot 10 milijonov učiteljev.

Predavanja in delavnice je vodil Ollie Bray (http://www.olliebray), učitelj, potem ravnatelj in zdaj mednarodno priznan strokovnjak za razvijanje šol s pomočjo kreativne in inovativne uporabe novih tehnologij.

Program je bil zasnovan tako, da smo dobili nekaj vpogleda v različne možnosti za učinkovito uporabo novih tehnologij v razredu s poudarkom na projektnem, problemskem in sodelovalnem delu in učenju. V praktičnem delu usposabljanja smo morali kot skupina oblikovati primer projekta, ki  izhaja iz kurikula, vključuje uporabo različnih spletnih orodij in ima zastavljene naloge tako, da vzpodbuja pri učencih kompleksne (digitalne) veščine in miselne procese.

Seveda pa je bil del izobraževanja namenjen tudi uporabi socialnih omrežij v šoli, računalniškim igram v izobraževalne namene, mobilnim tehnologijam in varnosti.

Izobraževanje je potekalo na tamkajšnji  osnovni šoli,  kjer smo imeli možnost opazovati pouk. Videli smo primer uporabe oz. predstavitve spletnih plakatov v orodju Glogster in uporabo i-table pri pouku angleščine.

Izobraževanja smo se udeležili Kristijan Perčič iz Zavoda Antona Martina Slomška, Vesna Perhavec iz OŠ Srečka Kosovela Sežana ter Simona Granfol in Andrea Premik Banič z Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana.

Zanimiva povezava: