Projektno vodenje za osnovne šole – Poganjki projektov

Gradivo Poganjki projektov je zasnovano kot učni pripomoček oziroma vodnik osnovnošolskim učiteljem pri načrtovanju in izvajanju projektov, v katerih aktivno sodelujejo učenci. S tem ko bodo učitelji pri projektnem delu uporabljali pravila in dobre prakse stroke projektnega vodenja, bodo znanja o projektnem vodenju prenašali na učence.

Na spletni strani http://poganjkiprojektov.com/ je mogoče učni pripomoček (gradivo) podrobneje spoznati in si ogledati prve primere njegove uspešne uporabe v Sloveniji. Temelji na dobrih praksah ene največjih svetovnih organizacij za projektno vodenje Project Management Institute® (v nadaljevanju: PMI®), ki ima svoje lokalno združenje tudi v Sloveniji: Združenje za projektni management PMI Slovenija Ljubljana Chapter (v nadaljevanju: združenje PMI Slovenija, spletna stran: www.pmi-slo.org). Prostovoljci združenja PMI Slovenija so učni pripomoček (gradivo) tudi prevedli v slovenski jezik.

Uporaba gradiva in usposabljanje

Gradivo Poganjki projektov je možno, z navedbo avtorskih pravic, prosto in neomejeno uporabljati, vendar samo v nekomercialne namene. V kolikor se osnovna šola odloči za njegovo uporabo, lahko združenje PMI Slovenija zagotovi pomoč učiteljem v obliki brezplačnega mentorstva s strani prostovoljcev združenja ali organiziranega usposabljanja učiteljev. Pri tem združenje PMI Slovenija pričakuje, da bodo šole zagotovile prostor ter krile druge stroške, kot so okrepčila, potne stroške učiteljev ali materialne stroške za tiskanje gradiva.

Združenje PMI Slovenija načrtuje tudi organizacijo natečaja, na katerem bodo lahko sodelovale skupine razredov osnovnih šol s svojimi učitelji. Podrobnosti natečaja bodo objavljene v začetku naslednjega šolskega leta. Žirija bo ocenila sodelujoče projekte glede na izvirnost, vključenost otrok in doslednost pri uporabi učnega pripomočka ter najboljši projekt nagradila. Šole oziroma učitelji, ki jih zanima sodelovanje na natečaju, lahko svoj interes sporočijo kontaktni osebi združenja PMI Slovenija.

Na spletni strani http://poganjkiprojektov.com/ je učni pripomoček bolj podrobno predstavljen, navedeni so primeri uporabe, opisan je tudi nedavno izvedeni slovensko-italijanski natečaj Poganjki projektov za osnovne šole, ki se je zaključil s sklepno slovesnostjo v Gorici dne 31.3.2012.

Reference

Učni pripomoček (gradivo) Poganjki projektov, ki temelji na vodniku znanja po projektnem  vodenju (PMBOK® vodnik), je na voljo že v sedmih jezikih: angleški, francoski, italijanski, japonski, portugalski, slovenski in španski.

Objavljen je na strani Project Management Institute, Education Foundation pod razdelkom Projects From the Future: Kit for Primary School, od koder si ga je mogoče tudi prenesti.

Povezava:

Več in bolj podrobno lahko preberet v priloženem dokumentu na dnu zapisa.

Related Files