Slovenski učni krogi se predstavijo

1. in 2. junija 2012 smo aktivni člani projekta Slovenski učni krogi (del projekta E-šolstvo) zaključili delo v večmesečnem projektu z usposabljanjem, kjer smo v evalvaciji ugotovili, da so bili cilji doseženi in udeleženci zadovoljnji z rezultati. Usposabljanje sta vodila Bob Hofman in Darja Žnidaršič v sodelovanju z novimi svetovalkami Majdo Križman Žužek, Valerijo Karba in Merito Korenici. Nastala sta spletna časopisa, spletna učilnica gradiv in video predstavitev projekta pod vodstvom Dejana Čegovnika. Dvojezična srednja šola Lendava je bila prijetna gostiteljica  pravega multikulturnega zaključnega srečanja šol iz različnih regij Slovenije.

0107_Slovenski_ucni_krogi_Lendava_04062012