Urejanje besedil z odprtokodnimi urejevalniki – brezplačno in kvalitetno strokovno gradivo, priročnik in vodič…

V Sloveniji so uporabniki odprtokodnega programja bogatejši za priročnik za urejanje besedil z odprtokodnimi programi, izdala ga je založba Univerze na Primorskem, njegova avtorica pa je dr. Viktorija Florjančič, PhD.

Priročnik je dostopen v PDF in v obliki e-knjige. Namenjen je predvsem šolajočim, ki morajo spisati diplomsko ali seminarsko nalogo, kot tudi zaposlenim, ki pripravljajo zahtevnejša besedila. Avtorica je vključila tudi orodje Zotero, ki pomaga upravljati z bibliografijo.

Avtorica je zapisala, da sama že par let, predvsem iz etičnih razlogov, študente uči uporabo OpenOffice-a, ki ga študentje dobro sprejemajo. 

Dostop do priročnika na: