Slovenski učni krogi, del projekta E-šolstvo, so zaključili delo v šolskem letu 2011/2012

V tem tednu smo objavili video prispevek o Zaključnem delu projekta Slovenski učni krogi, ki je del projekta E-šolstvo. Vsi aktivni člani so 1. in 2. junija 2012 zaključili delo v večmesečnem projektu z usposabljanjem, kjer so v evalvaciji ugotovili, da so bili vsi naši cilji doseženi in vsi udeleženci zadovoljnji z rezultati. 

Usposabljanje sta vodila Bob Hofman in Darja Žnidaršič v sodelovanju z novimi svetovalkami Majdo Križman Žužek, Valerijo Karba in Merito Korenici.


Nastali izdelki:

  • dva spletna časopisa,
  • spletna učilnica z gradivi
  • video predstavitev projekta (pod vodstvom Dejana Čegovnika).

Dvojezična srednja šola Lendava je bila prijetna gostiteljica zaključnega srečanja, ki je bilo pravo multikulturno srečanje vseh šol iz različnih regij Slovenije.

Projekt Slovenski učni krogi se nadaljuje v naslednjem šolskem letu, vabljeni vsi k sodelovanju!

Vse informacije pri koordinatorici projekta Darji Žnidaršič: darja.znidarsic@zrss.si

Povzetki, vtisi in foto material so objavljeni na spletnih portalih:

Predstavitev na RTV SLO1

Na RTV SLO1 bo 12. junija ob 17.00 pri poročilih kratka informacija o Slovenskih učnih krogih, kjer bo ga. Darja Žnidaršič odgovarjala na nekaj vprašanj o delu v projektu.

Fotografija: Slovenski učni krogi.