Sodelavci Zavoda RS za šolstvo v spletnem učnem okolju

V projektu E-šolstvo potekajo številna kratka svetovanja in daljši seminarji. Eden izmed seminarjev je Sodelovanje v spletnem učnem okolju, ki so se ga 18. junija na zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru udeležili sodelavci Zavoda RS za šolstvo.

Pričakovani dosežki oz. cilji programa: Na seminarju udeleženke in udeleženci poleg vodilne e-kompetence K2 (Zmožnost komunikacije in sodelovanja na daljavo – učitelji, vzgojitelji in drugi strokovni delavci v VIZ, starši, učenci) razvijajo še e-kompetenco K3 (Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja podatkov, informacij in konceptov).

V dejavnostih seminarja udeleženci in udeleženke:

  • razpravljajo o različnih temah in argumentirajo lastna stališča,
  • v skupini rešujejo problem,
  • urijo veščino oblikovanja konstruktivne povratne informacije,
  • izdelajo lastni načrt izobraževanja na poti e-kompetentnega učitelja.

Opis:
 

Seminar je namenjen vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, ki želijo pridobiti kompetence za aktivno sodelovanje v spletnih skupnostih in na seminarjih projekta E-šolstvo. Poudarek seminarja je predvsem na komunikaciji in sodelovanju na daljavo ter spoznavanju etičnega vidika komuniciranja v spletnem učnem okolju, zato morajo imeti udeleženci osnovna znanja uporabe IKT.

Več o seminarju in terminih: