Spletno usposabljanje “Human Rights Education: Addressing Global Challenges”, 6.-31. avgust 2012

Spletno usposabljanje, ki ga organizira North-South Centre Sveta Evrope, je namenjeno vsem, ki delajo na področju izobraževanja o človekovih pravicah – v mednarodnih institucijah, nacionalnih izobraževalnih ustanovah in lokalnih organizacijah civilne družbe. K prijavi so vabljeni tudi študenti, ki jih zanima ta tematika.

V sklopu usposabljanja bo udeležencem predstavljen uvod v izobraževanje o človekovih pravicah v kontekstu globalnega izobraževanja, predstavljeni bodo koncepti, pristopi, strategije in akcije in njihove povezave med globalno in lokalnimi ravnmi. Tematika bo predstavljena v teoriji in praksi, raziskovalo pa se bo tudi nove pristope za razumevanje in spodbujanje izobraževanja o človekovih pravicah v kontekstih, iz katerih izhajajo udeleženci usposabljanja.


Rok za prijavo je 25. julij 2012!

Prijavite se lahko na: http://hre.netuni.nl/page.php?id=12 

Vir: Eurodesk Slovenija