Virtualni krog uporabe, odnosa, izkušnje in digitalne vključenosti

Članek proučuje kako evalvirati digitalno vključenost z uporabo analize, ki ne upošteva le posameznih faktorjev, temveč tudi skupnostne in družbene ter seže nad perspektivo e-sprejemanja, ki je omejena na osredotočanje na raven veščin.

Pri e-sprejemanju gre za vprašanje kako se ljudje nauče postati uporabniki IKT. »Digitalna vključenost« pa je bolj kompleksno stanje, povezano z udeležbo ljudi v skupnostih in drugih dimenzijah družbe, ki se naslanjajo na znanje. Nanaša se na področja kot so družbeni odnosi, delo, kultura, politika itn.

Vir: elearningeurope (eLearning papers)

Članek si lahko v formatu *.pdf (ang) prenesete tudi s portala SIO.

Related Files