e-Learning in družbeno mreženje v procesih mentorstva pri podpiranju aktivnega staranja (podpora IKT)

Mentorstvo je proces razvoja človeških virov, ki ga pogosto uporabljamo, ko uvajamo kadre v delo, jih vodimo do delovnih mest in jih seznanjamo z njimi.

Za situacije, kot je pomanjkanje veščin v organizacijah lahko organiziramo usposabljanje ljudi na delovnem mestu ali uporabo starejših ljudi kot mentorjev, s tem da zaposlimo in obdržimo osebje s potrebnim znanjem in aktivno vključimo starejše ljudi.

V članku predstavljamo nekatere vidike mentorstva, še posebno podporo IKT v takem procesu in nudimo tudi nekaj primerov.


Vir:
eLearning Papers (eLearningf Europa)

Related Files