Brezplačne Microsoftove e-knjige – SharePoint, Visual Studio, Windows Phone, Windows 8, Office 365, Office 2010, SQL Server 2012, Azure…

Pri Microsoftu so se odločili, da dajo brezplačno v uporabo številne (85) e-knjige, priročnike, navodila…, v različnih formatih. Vse knjige so v formatu *.pdf, večina pa še v kakšni drugi obliki.

Knjige so brezplačno dosegljive na portalu MSDN (Microsoft SMS&P Partner Community Blog) na naslovu e-knjige

Med drugim najdemo tudi takšne, ki se dotikajo prihajajočega OS Windows 8. Sicer pa lahko sežete po knjigah, ki vključujejo SharePoint, Visual Studio, Windows Phone, Windows 8, Office 365, Office 2010, SQL Server 2012, Azure…

Povezava: e-knjige