Konferenca o učenju in poučevanju matematike KUPM 2012

V Mariboru bo 23. in 24. avgusta 1. mednarodna Konferenca o učenju in poučevanju matematike KUPM 2012. Besaeda bo tekla tudi o rabi IKT pri učenju in poučevanju matematike.

Konferenca je namenjena učiteljem matematike v osnovnih in srednjih šolah ter učiteljem razrednega pouka.

Namen konference je predstaviti nove in izvirne pristope k učenju in poučevanju matematike po vsej izobraževalni vertikali za vse izobraževalne programe.


PROGRAM

Program s strokovno-didaktičnimi prispevki bo potekal v obliki:

 • plenarnih predavanj z vabljenimi predavatelji,
 • predavanj,
 • delavnic,
 • plakatnih predstavitev.


VSEBINE

 • Pristopi, strategije in oblike dela pri pouku matematike s preverjeno učinkovitostjo
  • Različne organizacijske tehnike pri pouku matematike
  • Diferenciacija in individualizacija pouka
  • Učne težave pri učenju matematike
  • Nevralgične točke pri učenju in poučevanju matematike
 • Ugotavljanje znanja pri matematiki
  • Spremljanje učenčevega napredka in vloga povratne informacije
  • Pisni preizkusi
  • Alternativne oblike preverjanja in ocenjevanja
  • Vpliv nacionalnih in mednarodnih preverjanj na učenje in poučevanje matematike
 • Uvajanje novosti iz učnih načrtov in katalogov znanja
  • Reševanje in raziskovanje matematičnih in realnih problemov
  • Matematično modeliranje
  • Vzorci
  • Nadpredmetno povezovanje znanja
  • Bralna pismenost
  • Učenje učenja
  • Od obdelave podatkov do statistike
 • Aktivna raba informacijsko-komunikacijske tehnologije pri učenju in poučevanju matematike
  • Aktivna raba različnih matematičnih programov in računal (numeričnih, grafičnih, simbolnih)
  • Učinki uporabe e-gradiv
 • Matematika in naravoslovni predmeti


Več na uradni strani konference:
KUPM

Objavil/-a: Kupm
Ocena:
1 Zvezdica2 Zvezdici3 Zvezdice4 Zvezdice5 Zvezdic (No Ratings Yet)
Loading...