Ravnateljevo načrtovanje in spremljanje dela z IKT

Ravnatelji, ali tokrat bolj ravnateljice, so ponovno ob računalnikih. Tokrat n srečanju v okviru 2. modula za ravnatelje. 

Na seminarju prednostno razvijajo eno kompetenco iz modela e-kompetentnega ravnatelja – zmožnost načrtovanja, izvedbe, evalvacije pouka (učenja in poučevanja) z uporabo IKT, kar ravnatelju omogoča učinkovitejše izvajanje njegove dvojne funkcije poslovodnega in pedagoškega vodje VIZ, pomaga pa mu tudi razvijati zmožnost refleksije in bolj pregledno spremljati lasten napredek.

Fotografije so iz Zavoda Antona Martina Slomška Maribor (foto Drago Jovič).

Več o modulu: