Javni ciljni poziv za izbiro ponudnika za izvedbo projekta »Wikivir, Slovensko leposlovje na spletu, 5«

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je objavilo Javni ciljni poziv za izbiro ponudnika za izvedbo projekta »Wikivir, Slovensko leposlovje na spletu, 5«

Cilji poziva so digitalizacija, konvertiranje, korektura ter zagotovitev javne dostopnosti slovenskega leposlovja, kar je skladno z Resolucijo o nacionalnem programu za jezikovno politiko. Tako obdelana besedila bodo vključena v spletno dostopno in javno zbirko Slovensko leposlovje na spletu, ki nudi podatke o vsem slovenskem digitaliziranem leposlovju.

Povezava: Razpis za izbiro ponudnika