Strokovno srečanje ravnateljev in ravnateljic

Zavod Republike Slovenije za šolstvo pred pričetkom šolskega leta 2012/2013 organizira strokovna srečanje ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov. Srečanje v organizacijski enoti Maribor je bilo v ponedeljek, 27.8. v prostorih Zavoda Antona Martina Slomška v Mariboru.

Ob aktualnih informacijah, pripravah in načrtovanju dela so se ravnateljice in ravnatelji seznanili s potjo za doseganje e-kompetentnosti ter načrtovanjem poti do e-kompetentnosti strokovnih delavcev in vzgojno izobraževalnih zavodov.

Ravnatelje so v plenarnem delu pozdravili in obogatili z osnovnimi informacijami mag. Vera Bevc, predstojnica ZRSŠ OE Maribor, dr. Magdalena Šverc v imenu Zavoda Antona martina Slomška, Marija Mustar, v projektu E-šolstvo vodja področij ravnatelji in računalniakrji, iz ZRSŠ in projekta E-šolstvo še Amela Sambolić Beganović in Radovan Krajnc, ki bo strokovni delavec na ZRSŠ od 1. septembra 2012.

Po uvodnem plenarnem delu so se ravnatelji razdelili v skupine in nadaljevali delo v delavnicah.