Seznanjanje z varnostjo in zdravjem v šolstvu: študijsko gradivo za učitelje

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je v sodelovanju s konzorcijem Napo pripravila serijo izobraževalnega gradiva za učitelje o varnosti in zdravju pri delu, v kateri je uporabila priljubljeni lik Napa, ki na poučen, a hkrati zanimiv in slikovit način v obliki filmov in ustvarjalnih nalog osnovnošolskim otrokom predstavlja teme s področja varnosti in zdravja.

Vsak sklop študijskega gradiva vsebuje ključna sporočila in učne cilje, ki učiteljem podrobneje pojasnjujejo predlagane ideje za dejavnosti in potrebne vire, predstavljen pa je tudi vzorčni primer učne ure, ki ga je mogoče brez težav vključiti v običajno 40-minutno šolsko uro.

Sklopi gradiva vsebujejo predloge za učne ure, ki so namenjene učencem, starim od sedem do enajst let, ter se nanašajo na pomen varnosti in zdravja. Informativno izobraževalno gradivo zajema podrobna navodila, predlagane dejavnosti in s spleta prenosljive spremljevalne pripomočke, ki bodo učiteljem in drugim vzgojiteljem omogočili, da bodo nauke o varnosti in zdravju pri delu lažje vključili v obstoječi učni načrt. Prilagodljive učne ure so zasnovane tako, da ustrezajo predmetom obstoječega učnega načrta ter izboljšujejo in olajšujejo njihovo poučevanje. Ti predmeti vključujejo:

  • družbo, gospodinjstvo in spoznavanje okolja;
  • naravoslovje;
  • prometno vzgojo;
  • tuje jezike;
  • likovno vzgojo.

Serija filmov o Napu je izdelana z računalniško grafiko. Filmi prikazujejo like v svetu dela, ki se srečujejo z varnostnimi vprašanji. Glavni lik Napo in njegovi sodelavci se izražajo brez besed. Kulturno so „nevtralni“, zato se lahko vsakdo ne glede na svoj jezik, domovino ali kulturo poistoveti z njimi.

Filme Napo ali posamezne filmske prizore je dovoljeno uporabljati za namene izobraževanja, usposabljanja in ozaveščanja brez predhodnega dovoljenja konzorcija Napo.

 

Povezava: