Svetovni fotografski natečaj CL!CK About It

Kar vrstijo se fotografski, video in drugi natečaji, kjer lahko ima svojo vlogo tudi moderna tehnologija. Tako pri nastanku posnetkov, kot pri kasnejši obdelavi, brez katere si nekateri ne znajo več zamišljati dobrega izdelka.


Preizkusite se tudi v CL!CK-u.

CL!CK je fotografski natečaj na temo spreminjajočega sveta, katerega namen je ustvariti mozaik podob iz vseh koncev sveta, ki prikazujejo, kako se lokalne skupnosti in posamezniki trudijo preživeti v vedno spreminjajoči se družbi.

Letošnja posebna tema je “krize in katastrofe”. Profesionalni in amaterski fotografi naj oddajo fotografije, ki prikazujejo naravne katastrofe, politične upore, konflikte, finančno krizo, razvojno krizo, urbano življenje in podnebne spremembe.

Rok za oddajo prijav je 29. oktober 2012!


Več podrobnosti je na voljo na:

Vir: Eurodesk Slovenija