Družbeni mediji v šolskem polju – usposabljanje sodelavcev projekta E-šolstvo

Na področju E-šolstva je vedno kaj novega. Tako je od 20. septembra 2012 prva skupina sodelavcev E-šolstva na usposabljanju z naslovom Družbeni mediji v šolskem polju, ki ga izvaja Dominic Graveson iz Velike Britanije.

In kakšno so pričakovani rezultati?

 
A – za posameznega udeleženca

 • razumevanje ključnih  družbenih  vrst medijev in platform za uporabo v šolah,
 • uporaba družbeno pedagoških modelov, ki se uporabljajo pri učenju,
 • ustvarjanje vsebin, primernih za uporabo v družbenih  medijih,
 • primeri dobrih praks/ naloge in modeli,
 • oblikovati naloge za seminar – ravnateljem in učiteljem, da preizkusijo družbene medije v šolah,
 • razvoj in vrednotenje družbenih  medijskih strategij  ter dejavnosti družbenih medijev v šolah,
 • družbeni mediji v  okolju  za interakcijo med učenci, učitelji in starši,
 • načrtovanje šolskih projektov s pomočjo družbenih medijev in merjenje uspešnosti/učinkovitosti uporabljenega družbenega medij.

B – za projekt E- šolstvo

 • predstavitev na mednarodnih konferencah (npr. Educa, SIRIKT),
 • predstavitev primerov dobre rabe v šolah na SIRIKT 2013 (spletna stran šole integrira družbene  medije),
 • izhodišča za učitelje/šole; kako naj učinkovito in smiselno uporabljajo DOM,
 • izhodišča o DOM ter pridobljene izkušnje in znanja pri uporabi v šolah  lahko predstavimo na prostoru Balkana in južne Evrope (oplemenitev spletnih učilnic s filmi, komentarji, dokumenti,… lahko pokažemo kaj smo dosegli).

Fotografije: Nives Kreuh