Gradiva in izkušnje o uporabi IKT pri poučevanju jezikov

Učitelji tujih jezikov pozor! V okviru Evropskega centra za moderne jezike (pod okriljem Sveta Evrope), se je v letu 2011 zaključil projekt DOTS training kit for the language teachers.

Udeleženci, predstavniki držav Sveta Evrope, so v njem zbrali gradiva in izkušnje o uporabi IKT pri poučevanju jezikov. Gradivo je, v obliki primerni za samoučenje (Training kit), dostopno  na spletnih straneh projekta in v posebni spletni učilnici (http://dots.ecml.at/TrainingKit/Activities/tabid/2805/language/en-GB/Default.aspx ).


Predstavljajo pa uporabo desetih prostodostopnih spletnih orodij,
in sicer:

Training kit je enostaven, nazoren, uporabniku prijazen, saj sistematično in po po korakih vodi do znanja. Predstavljen je v angleščini in nemščini. V posebni spletni učilnici, kamor se lahko vključite, pa postrežejo s še več aktivnostmi, primeri dobre prakse, podrobnejšimi navodili itd, (http://moodle.dots.ecml.at/).

Namen projekta je širiti uporabo spletnih orodij v poučevanju tujih jezikov v vseh državah, ki sodelujejo v projektih ECML. Vabljeni k ogledu omenjenih spletnih strani in gradiv.

Po sporočilu Andreje Drašler Zorič novice pripravila Viljenka Šavli.