Fejsbuška priprava na šolski projekt

OŠ Destrnik-Trnovska vas je v okviru dejavnosti Popestrimo šolo in ob svetovnem tednu otroka pripravila projekt "Potovanje okrog sveta".

Zamisel je nastala v prejšnjem šolskem letu pri predmetih geografija in življenje človeka na Zemlji. Učenci so se namreč želeli nečesa naučiti na zanimiv, nedolgočasen, neobičajen  in tudi veščinsko dejaven pristop – ob delu. Odločili so se, da predstavijo in ponazorijo temeljna življenjska okolja na otipljiv in razigran način.

Za javnost so vrata dvorane odprli 3. 10. 2012. Prostor je bil razdeljen v sedem paviljonov, ki so predstavljali tropski deževni gozd, savano, puščavo in mediteransko, potresno ter polarno pokrajino; na odru so naredili gorsko pokrajino. Pred vsakim paviljonom sta stala učenca, ki sta ob prosojnični projekciji nanizala značilnosti pokrajine in obiskovalcem ponudila tipično hrano: od dateljnov prek pomaranč do sira.

Ker so učenci večino dela, ki je bilo načrtovano kot skupinsko, opravili popoldne in doma, so za usklajevanje zamisli, načrtovanje srečanj in medsebojno obveščanje uporabljali družbeno omrežje Facebook. »Tam sem jih vedno našel!« je povedal njihov učitelj Aleš Marđetko.