Mednarodna konferenca SIRikt 2013

Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT – SIRikt 2013 se bo odvijala v Kranjski Gori v času od 15. do 17. maja 2013.

Konferenca je odmeven dogodek o uporabi IKT v vzgoji in izobraževanju. Na njej se srečujejo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, učitelji, laboranti, ravnatelji, informatiki, računalnikarji, visokošolski učitelji, knjižničarji, učenci, dijaki, študenti in drugi uporabniki IKT. SIRikt 2013 je priložnost za izmenjavo izkušenj med vsemi pedagoškimi delavci, učenci in dijaki, ki pri svojem delu uporabljajo sodobna orodja digitalne dobe. 

Več informacij o konferenci in možnostih sodelovanja bo objavljenih v mesecu novembru 2012 na spletni strani www.sirikt.si in na družbenih medijih: