Skupna učilnica učiteljev informatike, računalništva in ROID-ov

Od sredine septembra 2012 je pripravljena nova učilnica učiteljev informatike, računalništva in ROID-ov v kateri so združene vse tri prejšnje učilnice, ki so bile uporabljene za študijske skupine (OŠ, SŠ in ROID-i). Stare učilnice niso več dostopne.

Vse razprave, ki so prej potekale v učilnicah najdete v Arhivu novic. Nova učilnica bo uporabljana kot spletna skupnost vseh, ki se ukvarjajo s poukom informatike (gimnazija) in računalništva (OŠ), v njej pa imajo svoje mesto tudi ROID-i.

Če morda vi ali kakšen vaš kolega še ni vključen v učilnico, mu prosim posredujte to sporočilo. Učilnica se imenuje Spletna skupnost učiteljev informatike, računalništva in ROID-ov.

Pripravljeni sta dve skladišči v katera lahko naložite tudi svoje letne priprave. Morda bodo kakšnemu novemu učitelju prav vaše priprave v veliko pomoč. Pa tudi bolj izkušeni učitelji boste lahko dobili ideje od drugih.

Na tak način se bo izmenjevalo znanje, izkušnje in primeri dobre prakse. V skladišču pa lahko iščete priprave za svoj razred tudi s pomočjo iskalnika, ki bo prišel bolj do izraza, ko bo v skladišču večje šteilo priprav (>100).

V učilnici je tudi veliko forumov, ki so ali bodo polni koristnih nasvetov, razprav, dobre prakse, vprašanj…

Radovan Krajnc, ki je 1. septembra 2012 prevzel naloge svetovalca za predmete Informatika in računalništvo na Zavodu RS za šolstvo in pripravil omenjeno učilnico, bo vesel, če se boste oglasili z idejami in predlogi za izboljšavo učilnice ter skupnega dela. Iskal je tudi sodelavce, ki bi aktivneje sodelovali v novo ustanovljeni spletni skupnosti.

Vsem skupaj pa želi uspešen pričetek novega šolskega leta, pozitivno energijo in uspešno sodelovanje.