4. mednarodna znanstvena konferenca InfoKomTeh 2012

V Ljubljani bo 25. oktobra 2012 v Tehnološkem parku potekala 4. mednarodna znanstvena konferenca InfoKomTeh 2012.

Vabljeni, da na konferenci predstavite svoje projekte, dosežke, vizijo in ideje ter na ta način  prispevate k prenosu znanja in primerov dobre prakse s področja razvoja in uporabe IKT.

Konference se lahko udeležite tudi kot sponzor, razstavljavec ali pa kako drugače sodelujete pri njeni organizaciji in izvedbi.

Vaše prispevke pa bomo recenzirali.

Mednarodna znanstvena konferenca je razdeljena na pet vsebinskih sklopov:


e-POSLOVANJE

 • eUčenje v oblaku – dostop do znanja, ki podjetjem omogoča hitrejši odziv na spremembe trga
 • Uporaba IKT v malih in srednjih podjetjih v obdobju krize
 • Razvoj sodobnih produktov in rešitev elektronskega poslovanja
 • Upravljanje informacijsko podprtih poslovnih procesov
 • Uspešno poslovno komuniciranje in vodenje ob podpori IKT
 • Informacijska varnost in zasebnost – danes za jutri
 • Uporaba IKT za prikaz poslovno informacijske arhitekture
 • Informacijske tehnologije v financah in bančništvu
 • Uvajanje in upravljanje z e-računi
 • Učinki uvajanja e-poslovanja
 • Virtualna družba – delovanje v novih družbenih omrežjih
 • Internet marketing
 • E-uprava


e-IZOBRAŽEVANJE

 • SODOBNI KONCEPTI IN MODELI
 • IKT STORITVE ZA ŠOLE IN NOVE TEHNOLOGIJE
 • E-GRADIVA
 • DIDAKTIČNI VIDIKI UPORABE I-TABLE
 • SPLETNE UČILNICE
 • IZZIVI IN POMISLEKI UPORABE IKT ZA PRIHODNJE GENERACIJE
 • RAZISKOVALNO-RAZVOJNA PODROČJA


e-ENERGETIKA

 • IKT za energetsko učinkovitost
 • Energetsko učinkovita omrežja in računalništvo v oblaku
 • Strategije uporabe IKT v elektroindustriji in energetiki
 • Podpora sistemom upravljanja z energijo


e-TELEKOMUNIKACIJE

 • Uporaba informacijskih tehnologij v komunikacijah
 • Informacijska varnost pri uporabi mobilnih naprav in povezovanju v oblak
 • Nadzor in upravljanje s tehnološkimi sistemi
 • Inteligentne mreže in servisi


e-ZDRAVJE

 • Strategija informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema
 • E-zapis zdravil, e-naročilnica in e-dobavnica za zdravila
 • Informatizacija laboratorijskih procesov v laboratorijski diagnostiki
 • Implementacija teleradiologije in telemedicine v Sloveniji
 • Dejavnejša vloga državljanov pri zdravljenju
 • Varnejši informacijski sistem v medicini
 • Vrhunske zdravstvene informacijske rešitve in e-zdravstvene storitve
 • E-zdravje in okoljske storitve v oblaku
 • E-zdravje »brez meja« – kaj to pomeni za pacienta?
 • Certificiranje in preverjanje izvajalcev zdravstvenih storitev
 • E-storitve za prijaznejše in kakovostnejše obravnavanje pacientov

Več o temah konference:

Podrobna navodila za oddajo prispevkov so dostopna na: