Geografski seminar za digitalizacijo terenskih podatkov

V Slovenski Istri je 19. in 20. oktobra potekal 7. tabor Društva učiteljev geografije Slovenije, združen s seminarjem Drugačna geografija – morje, obala, zaledje. Prvi dan je 45 učiteljev geografije raziskovalo v okolici Seče. Terenski del je bil namenjen raziskovanju pokrajine s pomočjo GPS in tabličnih računalnikov. Vodje delavnic so bili Tatjana Kikec, Mirsad Skorupan in Mojca Janžekovič. Poleg izmenjave izkušenj so udeleženci poslušali še predavanja o vrednotah prostora in trajnostnem razvoju, terenskem raziskovanju krasa in Kocenovem načinu didaktične predstavitve pokrajine v atlasih. Predavali so dr. Anton Polšak, Franc Malečkar in Rožle Bratec – Mrvar.

Naslednji dan je bila ekskurzija od Strunjana prek Izole in Kopra do Koštabone ter v dolino Dragonje. Posamezne odseke poti z usmeritvami in nalogami za terensko raziskovanje učencev in dijakov so pripravili Eva Slekovec, Franc Malečkar, dr. Stanko Pelc, dr. Valentina Brečko Grubar in dr. Gregor Kovačič.