Mobilni telefoni v šolah

Izobraževanje razumemo kot dolgotrajen in načrtovan proces razvijanja posameznikovih znanj, sposobnosti in navad (Jereb, 1998, str. 17). Nesporno je ena od zahtev okolja vključevanje informacijsko komunikacijske tehnologije v sam izobraževalni proces. Velik izziv v zadnjem času predstavlja predvsem uporaba mobilnih naprav s številnimi novimi možnostmi rabe v učnem procesu v smislu zelo zmogljivega didaktičnega pripomočka. Dve tretjini mladih otrok in mladih naj bi imelo mobilni telefon, s katerim lahko dostopajo do spleta. Skoraj polovica jih je do spleta s telefonom že dostopala (Lobe, Muha, 2011). Ob pomanjkanju sredstev za nakup klasične računalniške opreme (računalniki, prenosni računalniki) in navedenih dejstvih so učitelji in vodstva šol postavljeni pred dilemo o uporabi mobilnih naprav pri pouku. Center za varnejši internet Safe.si spodbuja učitelje, naj izkoristijo možnosti mobilnih telefonov pri pouku, hkrati pa tudi spodbujajo kritično mišljenje
o rabi teh naprav.

Uvedba mobilnih telefonov v učni proces je velik izziv za vse vpletene. Dobro je, če se odločitev sprejme s kar največjim soglasjem vseh vpletenih – vodstva šole, učiteljev, staršev in učečih. V nadaljevanju osvetljujemo tehnične, pravne, varnostne dileme in podajamo primere rabe mobilnih telefonov v šoli.


Da bo proces uvajanja čim lažji smo pripravili izhodišča, ki vključujejo:

  • pravni vidiki uporabe mobilnih naprav v šoli,
  • varnost in kritična raba mobilnih naprav,
  • upravljanje mobilnih naprav,
  • odločitveni model za učitelje, vodstvo.

Izhodišča si lahko prenesete v pdf obliki iz spletne strani izvorne objave, dodali pa smo jih tudi tukaj. Posebej je objavljen tudi primer pravil za vključitev v šolski hišni red.

Izhodišča se lahko dopolnijo. Izrazite svoja mnenja in izkušnje na forumu.

Vabljeni pa tudi k predogledu ankete.


Avtorji:

  • Janko Harej
  • Alja Sulčič
  • Dalibor Čotar 
  • Miranda Novak
  • Herman Kosič

Vir: Mobilni telefoni v šolstvu

    

Foto/izrezka: FreeDigitalPhotos.net, avtor: "Stuart Miles"

Related Files