Od obdelave podatkov do statistike z uporabo IKT

Minulo soboto (10.11.2012) je bil na Zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru začetni del seminarja Od obdelave podatkov do statistike z uporabo IKT. Udeleženke so opravile uvodno usposabljanje, sledi "domače" delo na daljavo in zaključni del "v živo".


Pričakovani dosežki oz. cilji programa:
Na seminarju udeleženke in udeleženci prednostno razvijajo vodilno e-kompetenco K3.

V dejavnostih seminarja udeleženke in udeleženci:

  • iščejo podatke, informacije po svetovnem spletu,
  • podatke zbirajo, jih urejajo, primerjajo med seboj,
  • podatke grupirajo,
  • zbrane podatke ponazarjajo z različnimi prikazi,
  • berejo različne prikaze podatkov, jih obdelujejo, analizirajo, interpretirajo,
  • veliki količini podatkov določajo srednje vrednosti in mere za razpršenosti, ter na ta način primerjajo in analizirajo podatke,
  • pridobljene podatke uporabljajo za statistično analizo,
  • analizirajo in vrednotijo že izdelana gradiva,
  • načrtujejo delo v razredu, pripravijo aktivnost, jo izvedejo in skupaj z učenci analizirajo.
Opis: 

Udeleženci seminarja bodo na seminarju razvijali zmožnost poučevanja vsebin iz obdelave podatkov in statistike z uporabo IKT ter razvijali zmožnost kritične rabe računalniških programov pri pouku statističnih vsebin. Načrtovali, izvedli in evalvirali bodo pouk z uporabo lastno izdelanega e-gradiva.

Več o seminarju na portalu SIO: