Aktivna vloga učencev/dijakov v geografski spletni učilnici

Med vsemi seminarji, ki se v sklopu E-šolstva dnevno dogajjao, je bil v petek, 9.11.2012 na Zavodu Antona Martina Slomška začetni del seminraja Aktivna vloga učencev/dijakov v geografski spletni učilnici.

V dejavnostih seminarja udeleženke in udeleženci:

  • spoznajo didaktičnimi pristopi, ki jim bodo olajšali delo pri pouku,
  • aktualizirajo rabo IT, da učence/dijake napravijo bolj aktivne
  • v delavnicah spoznajo, katero znanje lahko učenci usvojijo sami s pomočjo učitelja med delom na terenu
  • Se usposobijo za ravnanje s sodobno učno tehnologijo in se jo naučijo uporabljati pri pouku ali za pripravo nanj
  • pridobijo samozavest za izvajanje pouka v spletni učilnici.
  • Se nauči izdelati naloge za učence v peskovniku, izbiri možnosti kvizu, odložišču in slovarju

Na seminarju udeleženke in udeleženci poleg vodilne e-kompetence K2 razvijajo še e- kompetenci:

  • K1 – Poznavanje in zmožnosti kritične uporabe IKT,
  • K5 – Izdelava, ustvarjanje, posodabljanje in objavljanje gradiv.

Povezava do opisa seminarja.