Didaktično vrednotenje omrežnih oddelkov

Na Gimnaziji Jožeta Plečnika v Ljubljani že tretje leto poteka projekt »netbook-razredov«. Dijaki so lani začeli poskusi, kako je možno opravljati šolsko delo s pomočjo prenosnih računalnikov, ki jih uporabljajo tako doma kot pri pouku. Letos naj bi pouk in njegove učinke poleg šolskih učiteljev spremljali, ovrednotili in predlagali zamisli tudi zunanji opazovalci. Zanje je bil 16. 11. v Ljubljani pripravljen celodnevni seminar.

V uvodu so Nives Kreuh, Andreja Bačnik in Simona Granfol predstavile projekt, cilje iz gimnazijskih učnih načrtov, ki usmerjajo v rabo informacijske tehnologije ter izkušnje z načrtovanjem in izvajanjem pouka, če so dijaki neposredno povezani v omrežje. V anketi so dijaki soglašali in, še posebej pri matematiki, podprli takšen pouk, So pa tudi odkrito pokazali na pomanjkljivosti in napake. »Veliko večja je možnost, da se učitelju izjalovi klasično načrtovan pouk, kot pa pouk ob računalnikih!« je poudarila Simona Granfol.

Nizozemski strokovnjak Erik Bolhuis je opisal, kako uvajati informacijsko tehnologijo v šole in razrede, kdaj je delo z IT učinkovit način učenja in zakaj vsi učitelji ne uporabljajo IT pri pouku.

Popoldne je Erik Bolhius pripravil in vodil delavnico, v kateri so udeleženci načrtovali, kako didaktično pristopati, ko v razredu vsi dijaki sočasno uporabljajo IT. Izdelali so tudi nekaj učnih e-gradiv za dijake.

Na zaključku so se dogovorili o nadaljnjem programu spremljave in vrednotenja, načinu spremljave dela dijakov in učiteljev ter možnosti za pomoč pri tistih predmetih, kjer se učitelji na šoli niso odločili za omrežni pouk.