Seminar: Uspešen pri matematiki v šoli in na maturi tudi z uporabo žepnih (grafičnih in simbolnih) računal

Na seminarju Uspešen pri matematiki v šoli in na maturi tudi z uporabo žepnih (grafičnih in simbolnih) računal pokrivamo novosti iz kataloga znanja in učnega načrta za matematiko v srednjih šolah (modeliranje, medpredmetno povezovanje, razvoj digitalne kompetence…).

Skupinsko delo in aktivne metode dela na seminarju omogočijo udeležencem medsebojno informiranje, izmenjavo izkušenj, mnenj in gradiv. 

Na seminarju udeleženci spoznajo in se naučijo uporabljati žepno (grafično in simbolno) računalo kot didaktični pripomoček za učenje matematike. Predavatelji ob primerih uporabe žepnega (grafičnega in simbolnega) računala doma in v tujini izpostavijo dodano vrednost pri poučevanju in učenju matematike  v luči sodobne didaktike. Udeleženci sestavljajo in preizkušajo naloge za uporabo z žepnim (grafičnim in simbolnim) računalom in pri tem primerjajo in vrednotijo naloge, ki so »občutljive in neobčutljive na tehnologijo«. Z vzajemnim učenjem in sodelovanjem dokažejo, da je v šoli 21. stoletja nujno potrebno učni tehnologiji nameniti večji poudarek.

S predlaganim programom smo dopolnili pred leti že zelo obiskan in večkrat izpeljan seminar Uporaba grafičnih računal pri pouku matematike v poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Seminar je bil izveden na Zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru.

Foto: Drago Jovič