Sodelovalno delo v spletnem učnem okolju na OŠ Ivana Skvarče v Zagorju ob Savi

Na OŠ Ivana Skvarče v Zagorju ob Savi se učitelji stalno izobražujemo in spopolnjujemo.

Tako smo se 15.11.2012 udeležili izobraževanja Sodelovalno delo v spletnem učnem okolju. Kot je lepo videti na priloženih fotografijah, smo se nadvse resno in zavzeto lotili nalog. Sedaj nas čaka še domače delo, nato pa pogumno v nadaljnje raziskovanje spletnih učnih okolij.