S spoznavanjem sebe in drugih do boljših rezultatov

V Ljubljani poteka dvodnevni seminar z naslovom Vpliv osebnostnih značilnosti na ravnanje v delovnem okolju. Predavatelja sta Ian Wigston in Bernarda Trstenjak. Wigston je zaposlan v londonskem izobraževalnem podjetju GlowinkowskiInternational. Udeleženci so pohvalili praktično, dinamično in uporabno vsebino seminarja.

Prvi dan so bili predstavljeni trije modeli vsakdanjega življenja zaposlenih. V delavnici so se lotili reševanja problemov v skupini in načinov izvedbe, v parih predstavili rezultate vprašalnika, ki je beležil osebnostne značilnosti udeležencev po Glowinkowskijevi metodi. Komuniciranje, medosebne odnose in delitev vlog in načrtovanje v timih so obravnavali ob ilustrativni igri »slepe miši«. Pokazalo se je, da imamo na Slovenskem težavo pri oblikovanju glagolov in glagolnikov, ki bi usmerjali v ravnanje in delovanje – udeležencem so bili bližje samostalniki in pridevniki, ki pa jasno ne pokažejo, kdo in kaj naj bi naredil.

Drugi del seminarja je posvečen čustvom in njihovem  samoobvladovanju, slogom učenja in ustvarjalnosti, razvijanju tima in učinkovitem komuniciranju  ter razumevanju modela GPI (Glowinkowskijev značajski kazalnik)za preverjanje osebnostnih značilnosti, ki temelji na 182 raznovrstnih vprašanjih.