Slovenski učni krogi na OŠ Košana

Na OŠ Košana smo se letos vključili v projekt »Slovenski učni krogi", ki poteka v okviru mednarodnega projekta "Global Teenager Project«. Delo poteka po jasno začrtanih krogih – časovnih fazah.

V tem krogu učenci naše šole izbiramo odgovore na raziskovalno vprašanje  “Kako preživljajo svoj prosti čas otroci in mladostniki v 21. stoletju?, ki  smo ga zastavili ostalim udeleženim šolam. Iz zbranih odgovorov bo prav gotovo nastala zanimiva in pestra raziskovalna naloga, ki bo lahko kasneje služila učencem in dijakom tudi kot podlaga za seminarske naloge.

Naše delo v projektu se zrcali na Wiki straneh projekta, ki jih vsi udeleženi sooblikujemo (GTP – Slovenski učni krogi) in kjer lahko spoznate šole, ki sodelujejo in celoten ciklus aktivnosti od priprave na projekt, zastavljenih vprašanj, raziskovalnih nalog pa do zaključka. V projektu pridobimo veliko uporabnega znanja.

Projekt se bo zaključil v decembru 2012. Učenci in mentorji treh šol vključenih v projekt iz naše bližine (OŠ Dornberk, OŠ Šmarje in OŠ Košana) se bomo srečali v petek, 7. decembra, na naši šoli. Veselimo se zaključnega srečanja in sporočamo, da smo veseli takega načina sodelovanja.