O seminarju Od ideje do e-učnega gradiva

Znano je dejstvo, da različna gradiva, učbeniki, tako v klasični kot elektronski obliki, v praksi zaživijo šele, ko jih učitelj prilagodi svoji izkušnji, trenutni učni situaciji v razredu in potrebam učencev. Šele tako obogatena in prilagojena gradiva so resnično učinkovita.

Prav zato ideja za seminar, s katerim bi učitelje usposobili, da sami izdelajo svoja e-učna gradiva, ki bodo združevala uporabo obstoječih gradiv z lastnimi idejami, prilagojenimi predmetu, času, tehničnim možnostim in prostoru posamezne učne situacije.

Zakorakali smo torej v izvajanje novega seminarja Od ideje do e-učnega gradiva, ki gradi na osrednji ideji, da so e-učna gradiva ena izmed najpomembnejših komponent učinkovitega e-izobraževanja.

Na seminarju udeleženci prehodijo celoten proces od iskanja ideje, izbire teme, določanja ciljev, izdelave učne poti, vključevanja multimedijskih elementov in interaktivnosti, pa do končne izdelave e-učnega gradiva z enim izmed prosto dostopnih programov (ExeCute). Razmislijo pa tudi o načrtovanju in izvedbi pouka z izdelanim e-gradivom.

Seminar je namenjen vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, ki želijo pridobiti kompetence s področja izdelave, ustvarjanja, posodabljanja in objave izdelkov (K5).