Posvet Razvijanje in vrednotenje znanja II

V Mariboru poteka dvodnevni posvet Razvijanje in vrednotenje znanja II. Na posvetu želijo izpostaviti in odgovoriti na ključna vprašanja, ki so  povezana z različnimi vidiki notranjega in zunanjega  preverjanja in ocenjevanja znanja.

Na posvetu, ki spada v okvir petletnega projekta ESS Posodobitev kurikularnega procesa,  sodeluje 250 učiteljev osnovnih in srednjih šol, izobraževalcev učiteljev, pedagoškim svetovalcem in drugim vzgojno-izobraževalnim strokovnjakom.

V dopoldansko-opoldanskem delu so Amalija Žakelj, Marjeta Borstner,Alen Kofol, Blaž Zmazek, Mojca Škrinjar, Alenka Gril,Darko Zupanc in Janez Žerovnik. Predstavili so vmesne rezultate projekta, primerjali rezultatenotranjih in zunanjih delov izpitov splošne mature, opisali oblikovanje odnosa do znanja pri učencih in dijakih, razmišljali o učiteljevi profesionalni avtonomiji, pozitivnih učinkih  sistema zunanjih izpitov in maturi kot zrelostnem izpitu in uvodu v univerzitetni študij. Zvečer je bila razgibana okrogla miza o maturi.

Petkov popoldanski in celoten sobotni program sta namenjena delavnični predstavitvi različnih pristopov k preverjanju in ocenjevanju znanja ter prikazu praktične rabe novih didaktičnih gradiv.

Ob posvetu sta v knjižni obliki izšla tudi monografija, v kateri je predstavljeno 34 pretežno praktičnih izkušenj o razvijanju in vrednotenju znanja, ter zbornik 41 povzetkov plenarnih in delavničnih prispevkov posveta.

Fotografije: Igor Lipošek, Drago Jovič